top of page

// Talentontwikkeling op elk niveau

Wie wij zijn

Accres HR-partner voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)

Mensen vormen de belangrijkste waarde binnen organisaties. Accres brengt in de regio al meer dan 30 jaar, kandidaat en organisatie bijeen. Dat doen we door mee te denken. Niet alleen omdat het de kern van ons bedrijf betreft. Het is óók onze passie: met een oprechte benadering het beste naar boven halen in mensen en organisaties. Werk stimuleert en ontwikkelt. Werk geeft mensen een actieve rol in de maatschappij, bevordert de ontwikkeling, heeft invloed op de persoonlijke financiële situatie en bepaalt iemands sociale status. Wij realiseren ons als geen ander dat werk in elke fase van iemands leven belangrijk is: van het eerste bijbaantje tot aan het pensioen (en soms ook nog tijdens het pensioen). We maken duidelijke afspraken. Ook doen we wat nodig is om onze afspraken waar te maken. Wij maken elke dag het verschil door ons werk met veel betrokkenheid en enthousiasme uit te voeren. Hiermee leggen we de basis voor het werk van morgen.

Vakkennis                  Betrouwbaar                 Altijd dichtbij                      Ontzorgen
check-mark-black-outline groen.png
check-mark-black-outline groen.png
check-mark-black-outline groen.png
check-mark-black-outline groen.png

OPLEIDING EN ONTWIKKELING: MEERWAARDE VOOR IEDEREEN

Naast de bekende elementen van onze Accres-dienstverlening (voor meer info: www.accresbv.nl) investeren wij graag mee in verbetering van kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Dit houdt medewerkers wendbaar. In nauw overleg met jou als opdrachtgever investeren wij graag (mee) in scholing en individuele ontwikkeling. We doen dit zodat je niet de boot gaat missen wat betreft het aantrekken van (schaarser) talent wat op de arbeidsmarkt aanwezig is. Immers gaan door de veranderende arbeidsmarkt motivatie en competenties zwaarder wegen dan jarenlange vakinhoudelijke ervaring. In voorkomende gevallen leiden wij op middels specifieke talent-programma’s.

 

Dit doen we onder de noemer ‘Accres4Talent’. Accres4Talent helpt talenten beter te presteren binnen hun vakgebied én op persoonlijk vlak. Dit met als resultaat: optimaal productieve medewerkers, gekwalificeerd en opgeleid, die effectief bijdragen aan de groei van je organisatie. Dit zijn de medewerkers die gemotiveerd en loyaal zijn. Accres neemt het organisatorische gedeelte volledig uit handen en bewaakt de voortgang van cursisten. Ook begeleiding door gekwalificeerde leermeesters behoort tot de mogelijkheden indien je zelf niet over leermeesters beschikt. Medewerkers volgen branche specifieke opleidingen via bijvoorbeeld het BBL-traject. Ook kunnen zij toegang krijgen tot online trainingen en opleidingen. Daarbij focussen wij ons op LBO of MBO talenten die zich verder willen bekwamen in een technisch of ambachtelijk beroep waar structurele schaarste op de arbeidsmarkt bestaat en zal blijven bestaan. Dit zijn specifieke maatwerktrajecten waarbij de medewerkers persoonlijk worden begeleid. Het resultaat is een efficiënte instroom van nieuw talent.

 

Accres leidt kandidaten proactief op. Wij investeren in opleidingen die aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen binnen jouw branche. Zo dragen wij eraan bij dat jij als werkgever optimaal kunt blijven ondernemen, terwijl wij de inzetbaarheid van je medewerkers verhogen. 

Onze missie

Mensen vormen de belangrijkste waarde binnen organisaties. Accres brengt in de regio al meer dan 30 jaar, kandidaat en organisatie bijeen. Dat doen we door mee te denken. Niet alleen omdat het de kern van ons bedrijf betreft. Het is óók onze passie: Met een oprechte benadering het beste naar boven halen in mensen en organisaties. We maken duidelijke afspraken. En we doen wat nodig is om onze afspraken waar te maken. Wij maken elke dag het verschil door ons werk met veel betrokkenheid en enthousiasme te doen waarmee de basis wordt gelegd voor het werk van morgen. Wij realiseren ons als geen ander dat werk in elke fase van iemands leven belangrijk is: Van het eerste bijbaantje tot aan het pensioen (en soms ook nog tijdens het pensioen). Werk stimuleert en ontwikkelt. Werk geeft mensen een actieve rol in de maatschappij, bevordert de ontwikkeling, heeft invloed op de persoonlijke financiële situatie en bepaalt iemands sociale status.

CONTRACTEN DIE MET DE BEHOEFTE MEEBEWEGEN 

Onze missie is om opdrachtgevers te voorzien van goede medewerkers ,voor hoe lang dat men dat ook wenst. Tegelijkertijd willen wij onze medewerkers ook kunnen voorzien van goede opdrachtgevers, uiteraard ook voor hoe lang men dat ook wenst. Deze missie sluit perfect aan op de ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt. De wensen van zowel opdrachtgever als medewerker worden vertaald in maatwerkovereenkomsten waarin tariefafspraken, voorwaarden en duur van de overeenkomst op elkaar worden afgestemd.

 

Zo kan Accres contracten voor onbepaalde tijd met je gewaardeerde medewerkers aangaan waarbij alle zekerheid geboden wordt. Zelf blijf je middels een beperkte opzegtermijn flexibel. Dit zonder juridische procedures of dure ontslagaanvragen. Wij zorgen ervoor dat de medewerker met behoud van zijn rechten naar een andere opdrachtgever wordt bemiddeld.

 

Binnen deze flexibiliteit zorgen wij er voor dat de belangen van onze medewerkers zo optimaal mogelijk behartigd worden. Passende overeenkomsten, flexibel of vast, goede arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de beloning van de opdrachtgever en zoals al eerder genoemd volop mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

OPLEIDING EN TALENTONTWIKKELING

Ontwikkeltrajecten bieden naast de voordelen voor de medewerker ook tal van voordelen voor jou als opdrachtgever. Het vakgebied waarin je actief bent is voortdurend in beweging. Door digitalisering, vergrijzing van de beroepsbevolking en veranderingen in behoeften van je afnemers, is het uitermate belangrijk om mee te ontwikkelen. 

 

Potentie en competenties gaan dus zwaarder wegen dan jarenlange vakinhoudelijke ervaring. In het Accres4Talent programma komen deze speerpunten samen. Optimaal productieve medewerkers, gekwalificeerd en opgeleid, die effectief bijdragen aan de groei van je organisatie. Die gemotiveerd en loyaal zijn. Accres neemt het organisatorische gedeelte volledig uit handen en bewaakt de voortgang van cursisten. Ook begeleiding door gekwalificeerde leermeesters behoort tot de mogelijkheden indien je zelf niet over leermeesters beschikt. Daarbij focussen wij ons op LBO of MBO talenten die zich verder willen bekwamen in een technisch of ambachtelijk beroep waar structurele schaarste op de arbeidsmarkt bestaat en zal blijven bestaan. Dit zijn specifieke maatwerktrajecten waarbij de medewerkers persoonlijk worden begeleid. Het resultaat is een efficiënte instroom van nieuw talent. 

 

Accres leidt kandidaten proactief op. Wij investeren in opleidingen die aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen binnen jouw branche. Zo dragen wij eraan bij dat jij als werkgever optimaal kunt blijven ondernemen terwijl wij de inzetbaarheid van je medewerkers verhogen. Jouw vaste contactpersoon binnen Accres vertelt je hier graag meer over.

Acress%2026-10-2017_065_edited.jpg

ACCRES4TALENT

Talentontwikkeling op elk niveau

bottom of page